Blower door test

Zjištění těsnosti (průvzdušnosti) pláště budovy pomocí speciálního měřícího zařízení. Výsledek blowerdoor testu lze v určitém směru chápat jako měřítko kvality provedené práce.
Proč ho provádět?

Důvod je prostý. Netěsnostmi uniká teplo a tento proces s sebou nese další nepříznivé okolnosti. Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou významně ovlivnit nejen tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb a vzduchovou neprůzvučnost. Tedy kromě tepelně technických vlastností ovlivňují také akustické vlastnosti budov.

Jaký je princip zkoušky?

Princip zkoušky spočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy. Zkouška probíhá tak, že ventilátorem se vzduch vhání do objektu anebo z něj, podle toho, zda chceme vyvolat přetlak anebo podtlak uvnitř objektu. Po dosažení určitého tlakového rozdílu se prakticky začíná provádět měření. Cílem měření je zjištění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl tlakový rozdíl zachovám. Předpokládá se, že objem vzduchu, který po započetí měření dodáme, je roven objemu vzduchu, který unikl netěsnostmi v plášti budovy. Výsledky měření se pak zpracují a stanoví se hodnota celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy.

Text je převzat ze stránek VVÚD kde můžete získat více informací http://www.blowtest.cz.

Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa dle ČSN EN 13 829 je dělena do 7 tříd značených písmeny A až F. Třída A je mimořádně úsporná a G mimořádně nevyhovující. Výsledky našich měření si můžete prohlédnout níže.

třída název n50
A     mimořádně úsporná do 0,6
B     velmi úsporná do 1,0
C     úsporná do 1,5
D     vyhovující do 2,5
E     nevyhovující do 4,5
F     výrazně nevyhovující do 7,0
G     mimořádně nevyhovující nad 7,0


Avanta Systeme a Blower Door Test

Precizní provedení obálky domu a tudíž i vzduchotěsnost domu, je jedním z typických znaků domů Avanta Systeme. Dosažení potřebných parametrů vyžaduje mistrovskou práci a důraz na detail.
Jako důkaz vysoké kvality a odbornosti naší práce předkládáme několik výsledků měření.

MĚŘENÍ č. 1
Nízkoenergetický rodinný dům u Tišnova s rekuperačním větráním.
Podlahová plocha 566m2
n50 = 0,42 1/h třída A mimořádně úsporná

MĚŘENÍ č. 2
Přízemní rodinný dům ve Vranovicích.
Podlahová plocha 99m2
n50 = 0,25 1/h třída A mimořádně úsporná

MĚŘENÍ č. 3
Nízkoenergetický rodinný dům v Brně
Podlahová plocha 131m2
n50 = 1,0 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č. 4
NízkoenergeticKá stavba s přirozeným větráním ve Veverské Bitýšce.
Podlahová plocha 97m2
n50 = 0,82 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č. 5
Nízkoenergetická stavba v Dalovicích (Karlovy Vary)
Podlahová plocha 170m2
n50 = 0,24 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č. 6
Nízkoenergetická stavba Hrádkově.
Podlahová plocha 144m2
n50 = 0,98 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č. 7
Nízkoenergetická stavba bez VZT v Dražkovicích.
Podlahová plocha 176m2
n50 = 1,0 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.8
Energeticky úsporný dům v Bradleci (Mladá Boleslav)
Podlahová plocha 170m2
n50 = 0,59 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.9
Nízkoenergetický rodinný dům v Jehnicích
Podlahová plocha 39m2
n50 = 1,1 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.10
Nízkoenergetický rodinný dům v Dobřichovicích
Podlahová plocha 160m2
n50 = 0,67 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.11
Energeticky úsporný rodinný dům v obci Vítězná (Trutnov)
Podlahová plocha 72m2
n50 = 0,37 1/h třída A mimořádně úsporná

MĚŘENÍ č.12
Nízkoenergetický rodinný dům v Mladé Boleslavi
Podlahová plocha 155m2
n50 = 0,71 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.13
Nízkoenergetický rodinný dům v Brně
Podlahová plocha 57m2
n50 = 0,35 1/h třída A mimořádně úsporná

MĚŘENÍ č.14
Nízkoenergetický rodinný dům v Karviné
Podlahová plocha 200m2
n50 = 0,31 1/h třída A mimořádně úsporná

MĚŘENÍ č.15
Nízkoenergetický rodinný dům v Suchém
Podlahová plocha 120m2
n50 = 0,79 1/h třída B velmi úsporná

MĚŘENÍ č.16
Nízkoenergetický rodinný dům v Hradci Králové
Podlahová plocha 150m2
n50 = 0,45 1/h třída A mimořádně úsporná

bt 1       bt 2

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno