Difůzně otevřená a uzavřená konstrukce

Difúzně otevřená konstrukce má řadu známých výhod, ale velmi málo se hovoří o negativech a možných rizicích.


V dnešní době se mnoho, především malých firem snaží jakoukoliv cestou vyzdvihnout z davu konkurence a to aniž by si pořádně ověřili jak náročné bude dostát svým slibům. Největším nedostatkem takovýchto firem jsou nedostačující zkušenosti s realizací, použité nevhodné materiály a pracovní postupy. Samozřejmě v neposlední řadě mizivé zkušenosti projektantů s komplexními nároky, které tyto konstrukce při navrhování vyžadují. Nabízejí difúzně otevřené konstrukce jako marketingovým nástroj, jehož cílem je přesvědčit méně zkušeného investora stavby o vlastní, mnohdy sporné profesní odbornosti.

Ovšem aby vše fungovalo tak jak má, musí být dodrženy přesná pravidla a technologické postupy. Ačkoliv je pro dřevostavby nevhodné, aby nosná dřevěná konstrukce přišla do styku s vlhkostí, u difuzně otevřené stavby tomu tak je. Materiály pro tento typ konstrukce je proveden tak, aby směrem ven byl difúzně otevřený. Z toho vyplývá že stačí jen nevhodné použití materiálu a konstrukce bude zadržovat vlhkost.

Každopádně i difúzně uzavřená konstrukce má své klady. Hlavním je zabránění vnikání vodní páry do dřevěné konstrukce, kde by mohla napáchat nemalé škody. Navíc je díky nižším nárokům na materiál také levnější variantou. Při správném provedení difúzně uzavřené konstrukce navíc můžete významně ovlivnit nejen tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb a vzduchovou neprůzvučnost. Zda je konstrukce dobře provedena se dá jednoduše zjistit pomocí Blower door testu .

Jednoznačná odpověď na budoucnost těchto konstrukcí neexistuje – jako ostatně vždy, mají své výhody a nevýhody. Z výše uvedeného vyplývá že problém je spíše ve volbě vhodného a zkušeného dodavatele pro realizaci Vaší nové dřevostavby než v některé ze dvou variant. Avanta Systeme je tu tedy pro Vás připravena realizovat jakoukoliv Vámi zvolenou variantu.

Více informací o konstrukčních systémech Avanta Systeme zde.

Chci osobní konzultaci zdarma

 

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno