Dům s ochranou investice

certdnkJistota kvalitního provedení, doloženo certifikací nezávislou autoritou.

Pořízení rodinného domu je bezesporu životní investicí. Aby to byla skutečně i dobrá investice, rozhoduje mnoho faktorů. Jedním z nich je i výběr správného dodavatele stavby a kvalita jeho práce. Avanta Systeme proto nyní přichází s programem „Dům s ochranou investice“, aby investorům zjednodušila jejich rozhodování.

Kvalitu odvedené práce můžeme shrnout do tří hlavních kroků:

  • použití kvalitních materiálů,
  • technologicky správný postup montáže,
  • kontrola konečného stavu.

Bezvadnost, špičková kvalita použitých materiálů a technologicky správné postupy montáže jsou u Avanta Systeme podřízeny Dokumentu národní kvality, který na dodavatele klade přísnější požadavky, než jsou dány zákonnou certifikací. Kvalita řemeslné práce je pak ověřena testem těsnosti domu, tzv. Blower door testem.

Precizní provedení obálky a tudíž i vzduchotěsnost celé stavby, je jedním z typických znaků domů Avanta Systeme.

 

Dosažení potřebných parametrů vyžaduje mistrovskou práci a důraz na detail. Všechny tyto tři výše zmíněné kroky, jsou v programu „Dům s ochranu investice“ pod kontrolou nezávislé certifikační autority, Výzkumného ústavu dřevařského (VVÚD).

Po dokončení stavby investor obdrží od VVÚD certifikát provedení domu v souladu s Dokumentem národní kvality, který jednak obsahuje výslednou hodnotu Blower door testu a také údaje o investorovi a realizační firmě.

 

 

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno