Konstrukční systémy

Seznamte se s konstrukčními systémy Avanta Systeme.

Kompozitní stavby
Kompozitní dům kombinuje různé technologie výstavby. Výhody jednotlivých technologií se propojují do celků umožňujících realizovat složité stavby ať už po stránce designové, architektonické nebo projekční. Jsou výzvou a inspirací pro investory, architekty i projektanty. Kompozitní konstrukce jsou vždy navrhovány individuálně podle požadavků zákazníka. Kompozitní stavba může být provedena v systému difuzně uzavřeném i otevřeném.

Prohlédněte si realizace s kompozitní konstrukcí.

380    302

Konstrukce Avanta KOMBI
Konstrukce Avanta KOMBI znamená v praxi kombinaci dvou odlišných konstrukcí - difuzně otevřené a uzavřené. Z interiéru je aplikována parotěsná fólie, která vytváří difuzně uzavřenou obálku domu, z exteriéru je aplikována skladba difuzně otevřená, která zajišťuje ochranu konstrukce při případné nežádoucí kondenzaci. Konstrukci Avanta KOMBI považujeme za nejbezpečnější a je na ni standardně poskytována nejdelší záruční doba.

Lze použít pro domy energeticky úsporné, nízkoenergetické i pasivní.

Skladba KOMBINOVANÉ stěny:
stena nizkoener    Interiér

 • Vnitřní opláštění ze sádrokartonových desek (SDK)
 • Kovový rošt pro SDK - instalační předstěna
 • Parotěsná fólie
 • OSB deska s přelepenými spoji páskou AIR STOP
 • Dřevěná rámová konstrukce vyplněná minerální izolací
 • Dřevěný rošt pro umístění fasádní izolace
 • Difúzní fólie
 • Dřevěný rošt tvořící odvětranou mezeru
 • Dřevěný obklad

Exteriér

Difuzně uzavřená konstrukce
Difuzně uzavřená konstrukce chrání nosný systém domu před nežádoucími účinky vzdušné vlhkosti. Ze strany interiéru je použitý materiál s velmi vysokým difuzním odporem, tzv. parotěsná fólie, která nosnou konstrukci neprodyšně uzavře a chrání ji tím před vnikáním vodní páry do konstrukce. Parotěsná fólie taktéž zabezpečuje u tohoto systém vzduchotěsnost stavby. Jedná se o nejčastěji realizovaný typ konstrukce, zejména díky své cenové atraktivnosti. Při správném provedení skýtá vysokou míru zabezpečení nosné konstrukce domu a má pozitivní vliv na úsporu energie na vytápění. Skladby stěn (tloušťky zateplení) jsou navrženy tak, aby se rosný bod nacházel mimo nosnou konstrukci.

Lze použít pro domy energeticky úsporné, nízkoenergetické i pasivní.

Skladba difuzně uzavřené stěny:
stena standard    Interiér

 • Vnitřní opláštění ze sádrokartonových desek (SDK) 
 • Kovový rošt pro SDK - instalační předstěn   
 • Parotěsná fólie
 • Dřevěná rámová konstrukce vyplněná minerální izolací
 • OSB deska
 • Lepidlo / montážní polyuretanová pěna
 • Fasádní tepelná izolace
 • Strukturovaná omítka

Exteriér

Difuzně otevřená konstrukce
U difuzně otevřeného systému se počítá s prostupem části vzdušné vlhkosti z interiéru do exteriéru. Proto jsou jednotlivé vrstvy sendvičové stěny navrženy tak, aby jejich difuzní odpor směrem k exteriéru klesal. Pokud dojde v nosném systému domu ke kondenzaci vlhkosti, difuzně otevřená konstrukce umožní, aby tato nežádoucí vlhkost konstrukci opustila. Částečný prostup vlhkosti z interiéru má také pozitivní vliv na mikroklima uvnitř domu. Tady je potřeba zmínit jednu podstatnou věc - difuzně otevřená konstrukce nevětrá! Vlhkost prostupující stěnou je jen zlomková a pro zajištění optimálního mikroklimatu je nutné dům větrat (okny nebo vzduchotechnikou)!
Aby difuzně otevřená konstrukce správně fungovala, musí být splněna přesná konstrukční a technologická pravidla. Pro zákazníky ji proto navrhujeme vždy individuálně s přihlédnutím na typ domu, způsob užívání a lokalitu výstavby. Vždy doporučjeme použití centrálního řízeného větrání. Stěnu lze realizovat i bez odvěrávané fasády, nicméně opět doporučujeme fasádu odvětrávanou, byť za cenově náročnějších podmínek.

Lze použít pro domy nízkoenergetické a pasivní.

Skladba difuzně otevřené stěny:    

stena difu otev    Interiér

 • Vnitřní opláštění ze sádrokartonových desek (SDK)
 • Kovový rošt pro SDK - instalační předstěna
 • OSB deska s přelepenými spoji páskou AIR STOP
 • Dřevěná rámová konstrukce vyplněná minerální izolací
 • Dřevěný rošt pro umístění fasádní izolace
 • Difúzní fólie
 • Dřevěný rošt tvořící odvětranou mezeru
 • Dřevěný obklad

Exteriér

Chci bezplatnou konzultaci

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno