Letmá staveništní montáž

Každý náš dům je postaven za pomocí tzv. letmé staveništní montáže. Jedná se o moderní způsob stavby, který je spolehlivý, rychlý a šetrný ke svému okolí. Letmá staveništní montáž s sebou nese řadu výhod. Zde jsou vyjmenovány ty nejvýznamnější z nich.

Přístupnost pozemku
Možná dostupnost i na hůře přístupná staveniště, protože není nutná těžká mechanizace. Možnost překládky materiálu na menší mechanizmy, možnost ruční manipulace.

Délka výstavby
Výhodou je, že zastřešená stavba zůstává déle „otevřená“ a dává tak možnost odpaření vody, která se do stavby mohla dostat např. vlivem deště. Minimální náročnost na technické vybavení.
Ke stavbě se používá jednoduché ruční nářadí. Není nutný jeřáb - možnost výstavby na nezasíťovaném pozemku.

Jednoduchá kontrola kvality
Možnost investora dohlížet na kvalitu všech prováděných prací, kontrolovat kvalitu použitých materiálů (instalace parozábrany, izolace...).

Flexibilita během výroby
Možnost reagovat na individuální požadavky zákazníka i na měnící se požadavky trhu. Produkce bez omezení modulovou řadou.

Přizpůsobivost během výroby
Změna nosné konstrukce během výroby není žádoucí, ale je vzhledem k otevřenosti konstrukce možná za přijatelných nákladů (souvisí s výše zmíněnou flexibilitou konstrukce). Rozvody instalací mimo nosné konstrukce hrubé stavby umožňují definitivní rozhodnutí o jejich umístění většinou i po dokončení hrubé stavby (mimo VZT a páteří rozvody ZTI), případně korekce umístění zařizovacích předmětů (elektro, ZTI, topení) většinou s minimálními nároky na zvýšení nákladů.

Platební kalendář
Průběžné financování bez nutnosti větších záloh s nižší mírou přefinancování dodavatelem. Zálohy se platí v podstatě na prvky stavby, které je nutné objednávat před samotnou realizací stavby. Naproti tomu vysoký stupeň prefabrikace a výrobní technologie pro panelovou sériovou výrobu, přináší razantnější nárůst ceny dodávky v přímé úměře k atypickému řešení či architektonické náročnosti stavby.

Rekonstrukce, přestavby, nástavby
Staveništní montáž je prakticky jedinou možností realizace nástaveb a rekonstrukcí formou sendvičové konstrukce. Důvodem je to, že není možné dopředu přesně stanovit podmínky realizace, které jsou nutné pro panelový systém.

 

 

 

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno