Pasivní domy

bg136gn 4Pasivní dům s Avanta Systeme

Chystáte se stavět pasivní dům? Nepochybně správné rozhodnutí. Ale víte co do důsledku znamená označení „pasivní dům“. Je to stavba, která je definovaná potřebou tepla pro vytápění vztaženou na metr podlahové plochy za rok tedy max. 15 kWh/m2 a rok. Je zapotřebí mít na paměti, že tato hodnota vychází z předem daných teplotních podmínek v interiéru stavby a venkovních podmínek v dané lokalitě.

Jak tedy bezpečně a správně realizovat pasivní dům? Realizace pasivních domů nespočívá v pouhém obalení domu větší vrstvou izolace a použití rekuperační jednotky, ale nese v sobě sofistikované řešení v několika rovinách současně :


1) Vhodný pozemek

Při výběru pozemku pro pasivní dům je třeba brát ohled zejména na jeho orientaci vůči světovým stranám, aby bylo možné dům ideálně umístit a využívat tak energii ze solárních zisků. Pokud uvažujete o stavbě pasivního domu, doporučujeme rešerši pozemku a zhodnocení, zda je pozemek pro tento záměr vhodný či zda nehrozí nějaká rizika.

V případě ne zcela ideálního pozemku je nutné jeho nedostatky kompenzovat precizně navrženými skladbami konstrukcí, dispozicí domu a technologiemi pro jeho provoz.

2) Typ domu

Při projektování domů je nutné vycházet z podmínek daných pozemkem a dále ze zásad pro navrhování pasivních domů. Jedná se zejména o vhodnou dispozici místností a jejich orientaci vůči světovým stranám, kompaktní tvar – poměr ochlazovaných ploch k objemu stavby, velikost a orientaci prosklených ploch a řešení jejich stínění v letních měsících atd...


3) Technologie a topení

bg100d 4 Další důležitou složkou pasivních domů je technologické vybavení. Pro dosažení odpovídající celkové energetické bilance musí být pasivní dům vybaven minimálně nuceným větráním s rekuperací tepla.

V současné době, kdy existuje velké množství různých systémů vytápění nelze jednoznačně řict, který je pro pasivní domy nejvhodnější. Bez vyhodnocení efektivity nelze spolehlivě vybrat.

Pro vyhodnocení efektivnosti zvoleného systému vypracujeme energetický audit, ze kterého bude patrná cena pořízení a cena provozu.

 

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno