Bohatá nabídka služeb

slid2Rešerše pozemku / Screening na stavebním úřadě /Inženýring / Kolaudace stavby / Energetický audit / Architektonické služby / Projekční služby / Pasivní stavění / Feng-shui poradenství / Služba bytového designera / Zahradní architekt

 

Abychom naše klienty zbavili starostí z neznámého, máme připraveny konkrétní kroky, díky kterým postupně odhalíme vše, co by nás mohlo potkat. A to jak v průběhu projektování tak i následného nacenění stavby domu a vyřizování povolení stavby. Bohužel věštit neumíme, přesto pátráme do hloubky a přemýšlíme v souvislostech.

 

 

 

Služby inženýringu

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

Zahrnují především zjištění co vše bude potřeba řešit v rámci projekčních prací, jak bude ovlivněna výše investičního záměru stavby, jakým způsobem bude stavba povolena a jak dlouho to bude trvat, atd.


1) Rešerše pozemku
- orientační výškové a polohové zaměření pozemku
- vyhodnocení rizik pro stavbu a výši investice


2) Screening před stavebním řízením
- projednání záměru investora na příslušném stavebním a obecním úřadě
- stanovení obecného rozsahu potřebných povolení a způsob povolení stavby
- konfrontace s územním plánem, ochrannými pásmy
- stanovení ceny inženýringu


3) Inženýring
- rozsah a způsob se stanovuje individuálně na základě screeningu
- zajištění souhlasů a vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, sousedů atd.
- řízení s patřičnými úřady (vodoprávní, požární, hygienické, památkové péče ...


4) Kolaudace stavby
- rozsah a způsob se stanovuje individuálně na základě způsobu projednání stavby
- zajištění všech dokladů požadovaných příslušným SÚ
- zastupování klienta při vyřízení kolaudace


Služby energetického auditu

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

stitekZahrnují výpočtové podklady a zhodnocení jaké technologie k vytápění a ohřevu vody budou z hlediska provozu tou nejekonomičtější variantou.


1) Energetický audit ke studii
-vyhodnocení skladeb konstrukcí a prostupů tepla
-vyhodnocení účinnosti zvolených zdrojů pro vytápění a ohřev TUV


2) Energetický audit k DSP
-vyhodnocení výchozího stavu, skladeb konstrukcí a prostupů tepla
-ekonomické zhodnocení daných otopných systémů včetně návratnosti investice
-vyhodnocení účinnosti zvolených zdrojů pro vytápění a ohřev TUV


Studie, služby architektonické

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

Zahrnují tvoření a úpravy vizí a nápadů, jak by stavba měla vypadat a co vše by měla splňovat


1) Studie - úprava podkladů
- umístění domu na pozemek + pohledy na dům a perspektiva
- půdorysy podlaží a řez domem


2) Služba architekta - architektonická studie
- společný rozbor požadavků a představ klienta
- skicy a řešení exterieru a dispozičního řešení
- 3D modelování domu, perspektivy, vizualizace
- projekční výstup - půdorysy, řezy + cenový rozbor stavby


Projekční služby

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

Zahrnují tvorbu a zajištění všech potřebných projekčních podkladů pro schválení stavby ve stavebním řízení. Obsah dokumentace se řídí vyhláškou č.499/2006Sb.

- Dokumentace pro územní řízení
- Dokumentace na ohlášku
- Dokumentace na stavební povolení
- Dokumentace požadovaných technologií


Služby tvorby konstrukce a prostoru

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

slid3Je důležité společně promyslet, jak by dům měl fungovat, a co musí splňovat, aby se v něm každý cítil dobře. Netvoříme pouze dům, ale tvoříme společně Váš nový domov.A zodpovědné tvoření může vznikat pouze na dobrých podkladech.

1) Služba pasivního stavění
- promyšlené řešení domu v několika rovinách současně
- výběr a zhodnocení vhodného pozemku
- návrh domu a dispozičního řešení
- vhodně zvolené technologie

2) Feng-shui poradenství
- promyšlené řešení interiéru domu s ohledem na harmonii prostoru
- komplexní služba - návrh, výběr doplňků, úpravy zabydleného domu

3) Služba bytového designera
- návrhy vybavení interieru ve spolupráci se společností Klvaňa nábytek
- komplexní služba - návrh + vizualizuace, rozpočet, výroba a montáž

4) Služba zahradního architekta
- návrhy řešení zahrady a exterieru,
- komplexní služba - návrh + vizualizuace, rozpočet, sadba + údržba

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno