Vytápění a systémy obnovitelných zdrojů energie

3 Krb / Krbová kamna / Krb s teplovodním výměníkem / Krb s rozvodem horkého vzduchu / Solární ohřev vody / Fotovoltaika / Tepelné čerpadlo vzduchové pro vytápění nebo ohřev vody / Tepelné čerpadlo zemní pro vytápění
Využívání alternativních zdrojů energie byla donedávna spíše záležitost pro technické nadšence. Dnes už však vzhledem k jinému posuzování průkazů energetické náročnosti jsou tyto technologie nutné téměř v každém domě. A proč vlastně tyto zdroje nevyužívat ? Pokud jsou dobře spočítané a navržené co se výkonu týče, mohou velmi dobře spořit náklady a nebo na sebe dokonce vydělávat. A kterému zdroji fandíte Vy ?

Zdroje ze kterých můžeme využívat energii jsou nejčastěji tyto :

  • dřevo a jiná pevná paliva
  • slunce
  • vzdušné teplo
  • zemní teplo

1) Dřevo a jiná pevná paliva

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

krb.kamnaJedná se nejčastěji o využívání dřevní hmoty ve formě polen, lisovaných briket, případně peletek. Energie ze dřeva se dá získat pouze spálením, nicméně i tento proces v dnešních krbech a krbových kamnech je velmi čistý díky vysoké účinnosti spalování. Krby a kamna běžně dosahují účinnosti až 90 %, důležitější je však umět správně topit a mít dostatek kvalitního topiva. Tedy topit v režimu výkonu, přikládat včas a pouze optimálně vyschlým topivem.

Energii z krbu nebo kamen je možné dále šířit několika způsoby :

- krb / kamna samostatně - jedná se o nejjednodušší a nejlevnější způsoby využívání topení pevnými palivy. Možnosti distribuce tepla do ostatních prostor jsou omezené pouze přirozeným prouděním vzduchu v domě a umístěním zdroje optimálně do středu dispozice.

- krb s rozvodem vzduchu - využití je možné pouze u krbové obestavby, ze které vedou vzduchovody do požadovaných místností. Proudění vzduchu může být podpořeno instalací ventilátoru. Tento systém umožňuje v době provozu krbu účinně distribuovat teplý vzduch i do vzdálenějších místností v domě.

- krb / kamna s teplovodním výměníkem - jedná se o využití krbu / kamen jako zdroje topné vody. Ta je ohřáta v tepelném výměníku a následně uskladněna v akumulační nádobě. Odtud je dále vedena klasickými rozvody k jednotlivým radiátorům, případně podlahovému topení. Tento systém je potřeba odborně navrhnout a nadimenzovat. V případě instalace topné patrony do akumulační nádoby může fungovat i jako hlavní zdroj tepla v RD.

Více informací www.perfekt-krby.cz

2) Slunce

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

solarni panel 3Sluneční energie se využívá pro ohřev TUV, podporu vytápění a pro výrobu elektrické energie. Nejčastější jsou stále aplikace pro ohřev TUV. Všechny systémy jsou určeny jako doplňkové zdroje a to především pro nepravidelnost slunečního záření. Pro všechny systémy je rovněž nutné provést přesné navržení a dimenzování jednotlivých prvků.

- ohřev TUV - systém funguje na propojení solárních kolektorů (deskové nebo trubicové) s akumulační nádobou. V systému koluje speciální kapalina, která má velmi dobré vodivé vlastnosti a zároveň je odolná přehřátí i zamrznutí. Přes výměník potom v akumulační nádrži ohřívá teplou užitkovou vodu. V nádrži rovněž musí být připojena topná patrona pro doplnění výkonu, pokud sluneční energie není dostatek. Nevýhodou může být nadbytek tepla v době intenzivního slunečního svitu.

- podpora vytápění - funguje na stejném principu jako ohřev TUV, akumulační nádoba je však většího objemu a slouží jako předehřev vody do topného systému. V našich podmínkách toto využití není příliš časté, hlavně pro nízkou intenzitu slunečního záření v době, kdy je potřeba nejvíce topit.

- zdroj elektrické energie - sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, ve kterých dochází k přeměně na stejnosměrný proud. Tuto energii je možné využít ve speciálních ohřívačích na stejnosměrný proud na ohřev TUV. Nebo je možné vyrobenou elektrickou energii distribuovat do elektrárny a získávat tak finanční zdroje.

Více informací www.buderus.cz

3) Vzdušné teplo

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

wpl1Teplo ze vzduchu využívají hlavně tepelná čerpadla s označením vzduch - voda. Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu.


Aplikace využívající tento princip mohou být různé :

- klasické tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev TUV
- jednodušší varianta - splitové provedení
- tepelné čerpadlo pouze pro ohřev TUV

Více informací www.buderus.cz


4) Zemní teplo

CHCI BÝT KONTAKTOVÁN

tc schemaPro získání tepelné energie ze země jsou určena tepelná čerpadla země - voda. Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou. Ta sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. Kapalina putuje do prvního výměníku kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru, kde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě onen tepelný přírůstek.
Rovněž tento systém musí být velmi pečlivě naprojektován a dimenzován, aby dlouhodobě spolehlivě fungoval. Vzhledem k vysokým investičním nákladům je nutné opravdu pečlivě propočítat návratnost investice.

Více informací www.buderus.cz

 

Kontakt

tel:+420541240525
info@avanta.cz

Sídlo společnosti

AVANTA SYSTEME spol. s r.o.
Horova 62, 616 00 Brno